Ga naar hoofdinhoud
ARIA Nederland Doe de test

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aria Nederland (hierna: MLA ) verwerkt van haar [deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je de zelftest invult van Aria Nederland of om een andere reden persoonsgegevens aan Aria Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Aria Nederland, adres, telefoonnummer, KvK nummer]
De functionaris is bereikbaar via [email-adres of telefoonnummer]

2. Welke gegevens verwerkt Aria Nederland en voor welk doel


2.1    In het kader van jouw aanmleding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) emailadres

2.2    Aria Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: (onderstaand is eventueel aan te passen door MLA)
a)    je     e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)    je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Aria Nederland;
c)    je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Aria Nederland en je te informeren over de     ontwikkelingen van Aria Nederland

E-mail berichtgeving (opt-out):

Aria Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Aria Nederland  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Aria Nederland] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Aria Nederland] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Aria Nederland] gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van Aria Nederland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Aria Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Aria Nederland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [emailadres@MLA.nl]

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Back To Top